Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 36 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 1 trang 36 tập bản đồ Địa lí 12, Cho bảng số liệu dưới đây.- Vẽ biểu đồ kết hợp (giữa đường và cột) thể hiện tình hình sản xuất lúa của nước ta trong giai đoạn 1990 – 2008.

 • pic

  Bài 2 trang 37 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 2 trang 37 tập bản đồ Địa lí 12, Hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện số lượng trâu, bò, lợn của từng vùng vào lược đồ bên:

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 37 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 3 trang 37 tập bản đồ Địa lí 12, Nhận xét tình hình phân bố đàn trâu, bò, lợn theo các vùng.

 • pic

  Bài 4 trang 37 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 4 trang 37 tập bản đồ Địa lí 12, Từ nhận xét trên, hãy rút ra đặc điểm phân bố đàn gia súc ở nước ta.

Gửi bài Gửi bài