Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 31 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 1 trang 31 tập bản đồ Địa lí 12, Dựa vào số liệu bảng 19 trong SGK Địa lí 12, hãy vẽ biểu đồ thể hiện thu nhập bình quân theo đầu người/tháng giữa các vùng ở nước ta năm 2004.

 • pic

  Bài 2 trang 31 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 2 trang 31 tập bản đồ Địa lí 12, So sánh và nhận xét mức thu nhập bình quân đầu người giữa các vùng trong giai đoạn 1999 – 2004.

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài