Giải bài 2 trang 31 Tập bản đồ Địa lí 12

Giải bài 2 trang 31 tập bản đồ Địa lí 12, So sánh và nhận xét mức thu nhập bình quân đầu người giữa các vùng trong giai đoạn 1999 – 2004.

Quảng cáo

Đề bài

So sánh và nhận xét mức thu nhập bình quân đầu người giữa các vùng trong giai đoạn 1999 – 2004.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng phân tích/nhận xét bảng số liệu/biểu đồ.

Lời giải chi tiết

- Các vùng có thu nhập bình quân đầu người cao hơn cả mức trung bình cả nước là: Đông Nam Bộ (833) và đồng bằng sông Hồng (488,2).

- Các vùng có mức thu nhập bình quân đầu người thấp hơn cả nước là : Đông Bắc (379,9), Tây Bắc (265,7), Bắc Trung Bộ (317,1), Tây Nguyên (390,2), Duyên hải Nam Trung Bộ (414,9), đồng bằng sông Cửu Long (471), thấp nhất là vùng Tây Bắc.

- Thu nhập bình quân chênh lệch khá lớn giữa các vùng đồng bằng: Đồng bằng sông Hồng (488,2), Đồng bằng sông Cửu Long (471) trong khi Đông Nam Bộ là 833 nghìn đồng.

- Giữa các vùng núi cũng có sự chênh lệch: vùng Tây Bắc là 265,7 nghìn đồng, trong khi Đông Bắc là 379,9 nghìn đồng, Tây Nguyên 390,2 nghìn đồng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài