Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 70 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 1 trang 70 tập bản đồ Địa lí 12, Hãy điền vào lược đồ: - Tên các tỉnh Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai.

 • pic

  Bài 2 trang 70 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 2 trang 70 tập bản đồ Địa lí 12, Dựa vào kiến thức trong SGK Địa lí 12, hãy làm rõ các thế mạnh và hạn chế về tự nhiên và kinh tế - xã hội để phát triển kinh tế ở Đông Nam Bộ.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 71 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 3 trang 71 tập bản đồ Địa lí 12, Dựa vào hình 39 SGK Địa lí 12 hãy thống kê các trung tâm công nghiệp cũng như cơ cấu ngành của từng trung tâm công nghiệp vào bảng sau và nêu nhận xét:

 • pic

  Bài 4 trang 71 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 4 trang 71 tập bản đồ Địa lí 12, Bằng kiến thức đã học, hãy giải thích vì sao về mặt tự nhiên, Đông Nam Bộ có khả năng phát triển nhiều ngành kinh tế biển.

Gửi bài Gửi bài