Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 38 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 1 trang 38 tập bản đồ Địa lí 12, Từ hình 22 trong SGK Địa lí 12, em hãy:Nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất của ngành trồng trọt nước ta trong giai đoạn 1990 – 2005.

 • pic

  Bài 2 trang 38 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 2 trang 38 tập bản đồ Địa lí 12, Dựa vào bảng 23.1 SGK Địa lí 12, em hãy:Nhận xét và giải thích tốc độ tăng trưởng của ngành trồng trọt nói chung và từng nhóm cây trồng nói riêng.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 39 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 3 trang 39 tập bản đồ Địa lí 12, Dựa vào bảng số liệu dưới đây:

Gửi bài Gửi bài