Giải bài 1 trang 38 Tập bản đồ Địa lí 12

Giải bài 1 trang 38 tập bản đồ Địa lí 12, Từ hình 22 trong SGK Địa lí 12, em hãy:Nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất của ngành trồng trọt nước ta trong giai đoạn 1990 – 2005.

Quảng cáo

Đề bài

Từ hình 22 trong SGK Địa lí 12, em hãy:

- Điền các số liệu phù hợp vào bảng thống kê dưới đây:

- Nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất của ngành trồng trọt nước ta trong giai đoạn 1990 – 2005.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng khai thác/nhận xét bảng số liệu/biểu đồ.

Lời giải chi tiết

- Điền vào bảng: Cơ cấu giá trị sản xuất của ngành trồng trọt (%)

- Nhận xét: Giai đoạn 1990 - 2005:

+ Tỉ trọng cây lương thực và cây ăn quả có giảm nhẹ (từ 67,1% xuống 59,2% và 10,1% xuống 7,3%), các loại cây khác cũng giảm nhẹ từ 2,3% xuống 1,5%.

 Cây công nghiệp tăng nhanh từ 13,5% lên 23,7%; cây rau đậu tăng nhẹ từ 7% lên 8,3%.

+ Cây lương thực luôn chiếm tỉ trọng cao nhất (59,2% năm 2005), cây côn nghiệp lớn thứ 2 (23,7%), cây rau đậu và cây ăn quả chiếm tỉ trọng thấp (lần lượt là 8,3% và 7,3%) và các cây khác chỉ chiếm 1,5%.

- Giải thích: Là kết quả của chính sách phát triển kinh tế cũng như ngành nông nghiệp nước ta. Đẩy mạnh phát triển cây công nghiệp nhằm khai thác thế mạnh và cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến cũng như xuất khẩu.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài