Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 29 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 1 trang 29 tập bản đồ Địa lí 12, Dựa vào số liệu bảng 18.1 SGK Địa lí 12, hãy vẽ biểu đồ kết hợp (giữa đường và cột) thể hiện quá trình đô thị hóa ở nước ta.

 • pic

  Bài 2 trang 29 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 2 trang 29 tập bản đồ Địa lí 12, Dựa vào lược đồ Mạng lưới các đô thị ở Việt Nam ở trang sau, em hãy xác định và nêu tên: .........

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 31 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 3 trang 31 tập bản đồ Địa lí 12, Phân tích ảnh hưởng của đô thị hóa đến phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta.

Gửi bài Gửi bài