Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 18 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 1 trang 18 tập bản đồ Địa lí 12, Dựa vào nội dung trong SGK Địa lí 12 và các kiến thức đã học, em hãy đánh dấu × vào ô trống ý em cho là đúng nhất. Thiên nhiên Việt Nam phân hóa đa dạng vì có sự phân hóa:

 • pic

  Bài 2 trang 18 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 2 trang 18 tập bản đồ Địa lí 12, Lựa chọn nội dung phù hợp, điền vào bảng dưới đây để nêu rõ: - Sự phân hóa thiên nhiên của nước ta theo hướng Bắc Nam.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 19 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 3 trang 19 tập bản đồ Địa lí 12, Dựa vào bảng số liệu phần “Câu hỏi và bài tập” trang 50 trong SGK Địa lí 12, em hãy nhận xét chế độ nhiệt và chế độ mưa ở 2 địa điểm là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh (chú ý đến vĩ độ của 2 địa điểm).

Gửi bài Gửi bài