Giải bài 2 trang 18 Tập bản đồ Địa lí 12

Giải bài 2 trang 18 tập bản đồ Địa lí 12, Lựa chọn nội dung phù hợp, điền vào bảng dưới đây để nêu rõ: - Sự phân hóa thiên nhiên của nước ta theo hướng Bắc Nam.

Quảng cáo

Đề bài

Lựa chọn nội dung phù hợp, điền vào bảng dưới đây để nêu rõ:

- Sự phân hóa thiên nhiên của nước ta theo hướng Bắc Nam.

- Sự phân hóa thiên nhiên của nước ta theo hướng Đông Tây.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức sự phân hóa thiên nhiên theo hướng Bắc Nam và Đông Tây - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

- Sự phân hóa thiên nhiên của nước ta theo hướng Bắc Nam:

- Sự phân hóa thiên nhiên của nước ta theo hướng Đông Tây:

Giải tập bản đồ và bản đồ thực hành Địa Lí 12

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài