Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 64 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 1 trang 64 tập bản đồ Địa lí 12, Hãy điền vào lược đồ bên: - Tên các tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận.

 • pic

  Bài 2 trang 64 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 2 trang 64 tập bản đồ Địa lí 12, Căn cứ vào kiến thức trong SGK Địa lí 12, hãy phân tích những thuận lợi và khó khăn cho việc phát triển kinh tế ở Duyên hải Nam Trung Bộ.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 65 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 3 trang 65 tập bản đồ Địa lí 12, Dựa vào kiến thức đã học và hình 36 trong SGK Địa lí 12 và Atlat Địa lí Việt Nam, hãy điền vào bảng sau các thế mạnh để phát triển từng ngành kinh tế biển ở Duyên hải Nam Trung Bộ.

 • pic

  Bài 4 trang 65 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 4 trang 65 tập bản đồ Địa lí 12, Căn cứ vào kiến thức đã học, hãy so sánh các thế mạnh về tự nhiên để phát triển các ngành kinh tế biển giữa hai vùng: Bắc Trung Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ.

Gửi bài Gửi bài