Quảng cáo
 • Bài 1 trang 53 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 1 trang 53 tập bản đồ Địa lí 12, Điền vào lược đồ Giao thông tên của một vài tuyến quốc lộ, sân bay quốc tế và cảng sau đây: - Quốc lộ: 1,2,5,6,9,14,20 (ghi số đường vào các ô trống trên lược đồ)

  Xem chi tiết
 • Bài 2 trang 53 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 2 trang 53 tập bản đồ Địa lí 12, * Giải thích vì sao ngành vận tải đường biển lại chiếm tới ¾ khối lượng hàng hóa luân chuyển của cả nước:

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
 • Bài 3 trang 54 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 3 trang 54 tập bản đồ Địa lí 12, Căn cứ vào bảng số liệu đã cho, hãy vẽ biểu đồ kết hợp giữa đường và cột thể hiện tình hình phát triển mạng lưới điện thoại của nước ta trong giai đoạn 1995 – 2005.

  Xem chi tiết
 • Bài 4 trang 54 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 4 trang 54 tập bản đồ Địa lí 12, Từ bảng số liệu ở trên, hãy nhận xét về tốc độ tăng trưởng số thuê bao điện thoại nói chung và số thuê bao cố định, di động nói riêng:

  Xem chi tiết

Gửi bài