Quảng cáo
 • Bài 1 trang 8 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 1 trang 8 tập bản đồ Địa lí 12, Dựa vào nội dung SGK Địa lí 12, Atlat Địa lí Việt Nam (trang địa chất khoáng sản), hãy lựa chọn kĩ và điền nội dung phù hợp vào bảng dưới đây:

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 8 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 2 trang 8 tập bản đồ Địa lí 12, Hãy đánh dấu × vào ô trống ý em cho là đúng: Lịch sử hình thành và phát triển của lãnh thổ nước ta có liên quan chặt chẽ với sự hình thành và phát triển của Trái đất và xuất hiện ở:

  Xem lời giải
 • Quảng cáo

Gửi bài