Giải bài 2 trang 8 Tập bản đồ Địa lí 12

Giải bài 2 trang 8 tập bản đồ Địa lí 12, Hãy đánh dấu × vào ô trống ý em cho là đúng: Lịch sử hình thành và phát triển của lãnh thổ nước ta có liên quan chặt chẽ với sự hình thành và phát triển của Trái đất và xuất hiện ở:

Quảng cáo

Đề bài

Hãy đánh dấu × vào ô trống ý em cho là đúng:

Lịch sử hình thành và phát triển của lãnh thổ nước ta có liên quan chặt chẽ với sự hình thành và phát triển của Trái đất và xuất hiện ở:

☐ Giai đoạn Tiền Cambri

☐ Giai đoạn Tân kiến tạo

☐ Giai đoạn Cổ kiến tạo

☐ Ở cả ba giai đoạn chính nêu trên

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức lịch sử hình thành lãnh thổ Việt Nam - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Lịch sử hình thành và phát triển của lãnh thổ nước ta có liên quan chặt chẽ với sự hình thành và phát triển của Trái đất cà xuất hiện ở:

☐ Giai đoạn Tiền Cambri

☐ Giai đoạn Tân kiến tạo

☐ Giai đoạn Cổ kiến tạo

☒ Ở cả ba giai đoạn chính nêu trên

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài