Quảng cáo
  • pic

    Bài 1 trang 28 Tập bản đồ Địa lí 12

    Giải bài 1 trang 28 tập bản đồ Địa lí 12, Nối từng ô bên phải với một trong hai ô bên trái sao cho thích hợp.

  • pic

    Bài 2 trang 28 Tập bản đồ Địa lí 12

    Giải bài 2 trang 28 tập bản đồ Địa lí 12, Dựa vào số liệu bảng 17.2 trong SGK Địa lí 12, vẽ biểu đồ thể hiện “Cơ cấu lao động có việc làm phân theo khu vực kinh tế” năm 2000 và 2005.

  • Quảng cáo
  • pic

    Bài 3 trang 28 Tập bản đồ Địa lí 12

    Giải bài 3 trang 28 tập bản đồ Địa lí 12, Dựa vào nội dung bài học và những hiểu biết của bản thân, hãy trình bày hướng giải quyết việc làm nhằm sử dụng hợp lí lao động ở nước ta và ở địa phương em.

Gửi bài Gửi bài