Quảng cáo
 • Bài 1 trang 72 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 1 trang 72 tập bản đồ Địa lí 12, Dựa vào bảng 40.1 trong SGK Địa lí 12, hãy vẽ biểu đồ đường thể hiện tình hình khai thác dầu thô của Đông Nam Bộ và nêu nhận xét về ảnh hưởng của ngành công nghiệp này đến sự phát triển kinh tế của vùng:

  Xem chi tiết
 • Bài 2 trang 72 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 2 trang 72 tập bản đồ Địa lí 12, Từ bảng số liệu đã cho, hãy tính tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp của Đông Nam Bộ và các tỉnh, thành phố trong vùng cũng như của cả nước trong giai đoạn 1996 – 2005 (điền số liệu đã tính vào bảng dưới đây).

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
 • Bài 3 trang 73 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 3 trang 73 tập bản đồ Địa lí 12, Bằng kiến thức đã học và những hiểu biết thực tế, hãy giải thích tình hình phát triển công nghiệp của vùng cũng như của từng tỉnh, thành phố:

  Xem chi tiết

Gửi bài