Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 23 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 1 trang 23 tập bản đồ Địa lí 12, Dựa vào số liệu của bảng 14.1 trong SGK Địa lí 12: - Hãy vẽ biểu đồ cột chồng thể hiện sự biến động của diện tích rừng qua một số năm.

 • pic

  Bài 2 trang 23 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 2 trang 23 tập bản đồ Địa lí 12, Nêu vai trò, ý nghĩa kinh tế và các biện pháp bảo vệ tài nguyên rừng và đa dạng sinh học ở nước ta.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 23 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 3 trang 23 tập bản đồ Địa lí 12, Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng dưới cho đúng:

 • pic

  Bài 4 trang 24 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 4 trang 24 tập bản đồ Địa lí 12, Hãy điền nội dung phù hợp vào sơ đồ dưới đây để thể hiện rõ việc sử dụng và bảo vệ tài nguyên ở Việt Nam.

Gửi bài Gửi bài