Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 24 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 1 trang 24 tập bản đồ Địa lí 12, Hãy cho biết các vấn đề quan trọng nhất trong việc bảo vệ môi trường ở nước ta để phát triển bền vững.

 • pic

  Bài 2 trang 25 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 2 trang 25 tập bản đồ Địa lí 12, Ở địa phương em (tỉnh, huyện) vấn đề môi trường nào trở nên bức xúc và cần giải quyết ngay?

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 25 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 3 trang 25 tập bản đồ Địa lí 12, Dựa vào nội dung SGK và hiểu biết của bản thân, hãy điền nội dung phù hợp, hoàn thành bảng dưới đây để nêu rõ những thiên tai thất thường xảy ra ở nước ta và các biện pháp phòng chống.

Gửi bài Gửi bài