Giải bài 1 trang 24 Tập bản đồ Địa lí 12

Giải bài 1 trang 24 tập bản đồ Địa lí 12, Hãy cho biết các vấn đề quan trọng nhất trong việc bảo vệ môi trường ở nước ta để phát triển bền vững.

Đề bài

Hãy cho biết các vấn đề quan trọng nhất trong việc bảo vệ môi trường ở nước ta để phát triển bền vững.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức bảo vệ môi trường - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Có hai vấn đề quan trọng nhất:

- Tình trạng mất cân bằng sinh thái môi trường: biểu hiện ở sự gia tăng thiên tai bão lụt, hạn hán, thời tiết thất thường.

- Tình trạng ô nhiễm môi trường: nước, không khí, đất ở thành phố lớn, khu công nghiệp, khu dân cư.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài