Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 19 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 1 trang 19 tập bản đồ Địa lí 12, Dựa vào hình 12 trong SGK Địa lí 12 và hiểu biết của bản thân, em hãy cho biết hai quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa thuộc miền địa lí tự nhiên nào của Việt Nam.

 • pic

  Bài 2 trang 20 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 2 trang 20 tập bản đồ Địa lí 12, Lựa chọn và nêu những biểu hiện rõ nét của các thành phần tự nhiên phân hóa theo độ cao và hoàn thành bảng sau:

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 20 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 3 trang 20 tập bản đồ Địa lí 12, Hãy hoàn thành bảng dưới đây để nêu rõ đặc trưng cơ bản của miền.

Gửi bài Gửi bài