Giải bài 2 trang 20 Tập bản đồ Địa lí 12

Giải bài 2 trang 20 tập bản đồ Địa lí 12, Lựa chọn và nêu những biểu hiện rõ nét của các thành phần tự nhiên phân hóa theo độ cao và hoàn thành bảng sau:

Quảng cáo

Đề bài

Lựa chọn và nêu những biểu hiện rõ nét của các thành phần tự nhiên phân hóa theo độ cao và hoàn thành bảng sau:

Các đai Khí hậu Đất Sinh vật
Nhiệt đới gió mùa chân núi (600-700mm)      
Cận nhiệt đới gió mùa trên núi (600 -700m đến 2600m) Từ 600 -700 đến 1600 – 1700m      
Từ 1600 – 1700 đến 2600m      
Cận nhiệt đới gió mùa trên núi (trên 2600m)      

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức thiên nhiên phân hóa theo độ cao - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài