Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 4 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 1 trang 4 tập bản đồ Địa lí 12, Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam, nội dung bài học trong SGK: - Hãy điền vào chỗ (...) tên các điểm cực trên đất liền của nước ta vào lược đồ bên và hoàn thành bảng dưới đây

 • pic

  Bài 2 trang 5 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 2 trang 5 tập bản đồ Địa lí 12, Hãy hoàn thành bảng dưới đây để thấy rõ rằng lãnh thổ Việt Nam là một khối thống nhất và toàn vẹn, bao gồm vùng đất, vùng biển và vùng trời.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 5 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 3 trang 5 tập bản đồ Địa lí 12, Hãy nêu ý nghĩa của vị trí địa lí Việt Nam đối với khu vực và trên thế giới.

Gửi bài Gửi bài