Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 10 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 1 trang 10 tập bản đồ Địa lí 12, Dựa vào lược đồ bên và nội dung SGK Địa lí 12, hãy điền vào lược đồ:

 • pic

  Bài 2 trang 10 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 2 trang 10 tập bản đồ Địa lí 12, Hãy nêu đặc điểm chung của địa hình nước ta: .............

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 11 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 3 trang 11 tập bản đồ Địa lí 12, Dựa vào lược đồ hình 6 trong SGK và nội dung bài học, Atlat Địa lí Việt Nam, hãy điền nội dung phù hợp vào bảng để nêu rõ đặc điểm của các khu vực địa hình ở nước ta.

 • pic

  Bài 4 trang 11 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 4 trang 11 tập bản đồ Địa lí 12, Hãy nêu sự giống nhau và khác nhau về địa hình:

 • pic

  Bài 5 trang 12 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 5 trang 12 tập bản đồ Địa lí 12, Quan sát lược đồ bên, đối chiếu với Atlat Địa lí Việt Nam và nội dung SGK Địa lí 12, hãy: - Điền tên các cao nguyên chính ở Tây Nguyên vào chỗ chấm (…) trên lược đồ.

Gửi bài Gửi bài