Quảng cáo
 • Bài 1 trang 57 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 1 trang 57 tập bản đồ Địa lí 12, Hãy điền vào lược đồ: - Tên các tỉnh: Điện Biên, Lại Châu, Sơn La, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ninh.

  Xem chi tiết
 • Bài 2 trang 57 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 2 trang 57 tập bản đồ Địa lí 12, Căn cứ vào kiến thức đã học và hình 32 trong SGK Địa lí 12 hoặc Atlat Địa lí Việt Nam, hãy giải thích vì sao Trung du và miền núi Bắc Bộ có vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế của cả nước?

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
 • Bài 3 trang 58 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 3 trang 58 tập bản đồ Địa lí 12, Điền vào bảng dưới đây các thế mạnh và hạn chế đối với việc phát triển cây công nghiệp, cây dược liệu, rau quả (cận nhiệt, ôn đới) và chăn nuôi gia súc.

  Xem chi tiết
 • Bài 4 trang 58 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 4 trang 58 tập bản đồ Địa lí 12, Cho bảng số liệu, tính tỉ lệ % so với cả nước và điền tiếp vào bảng sau:

  Xem chi tiết

Gửi bài