Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 48 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 1 trang 48 tập bản đồ Địa lí 12, Căn cứ vào kiến thức đã học, hãy nêu những đặc điểm chính của một số hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp.

 • pic

  Bài 2 trang 49 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 2 trang 49 tập bản đồ Địa lí 12, Điền các cụm từ dưới đây vào ô trống thích hợp trong sơ đồ sau: A. Điều kiện kinh tế - xã hội

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 49 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 3 trang 49 tập bản đồ Địa lí 12, Dựa vào hình 26.2 trong SGK Địa lí 12, hoặc Át lát địa lí Việt Nam, em hãy:

 • pic

  Bài 4 trang 50 Tập bản đồ Địa lí 12

  Giải bài 4 trang 50 tập bản đồ Địa lí 12, Từ kiến thức đã học, hãy giải thích: Vì sao các khu công nghiệp tập trung lại phân bố chủ yếu ở Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Hồng và duyên hải miền Trung?

Gửi bài Gửi bài