Giải bài 3 trang 20 Tập bản đồ Địa lí 12

Giải bài 3 trang 20 tập bản đồ Địa lí 12, Hãy hoàn thành bảng dưới đây để nêu rõ đặc trưng cơ bản của miền.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy hoàn thành bảng dưới đây để nêu rõ đặc trưng cơ bản của miền.

  Ranh giới và phạm vi miền Các đặc trưng cơ bản
Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ    
Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ    
Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ    

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức các miền địa lí tự nhiên - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài