Giải bài 3 trang 20 Tập bản đồ Địa lí 12

Giải bài 3 trang 20 tập bản đồ Địa lí 12, Hãy hoàn thành bảng dưới đây để nêu rõ đặc trưng cơ bản của miền.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy hoàn thành bảng dưới đây để nêu rõ đặc trưng cơ bản của miền.

  Ranh giới và phạm vi miền Các đặc trưng cơ bản
Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ    
Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ    
Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ    

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức các miền địa lí tự nhiên - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

  • Giải bài 2 trang 20 Tập bản đồ Địa lí 12

    Giải bài 2 trang 20 tập bản đồ Địa lí 12, Lựa chọn và nêu những biểu hiện rõ nét của các thành phần tự nhiên phân hóa theo độ cao và hoàn thành bảng sau:

  • Giải bài 1 trang 19 Tập bản đồ Địa lí 12

    Giải bài 1 trang 19 tập bản đồ Địa lí 12, Dựa vào hình 12 trong SGK Địa lí 12 và hiểu biết của bản thân, em hãy cho biết hai quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa thuộc miền địa lí tự nhiên nào của Việt Nam.

Quảng cáo
list
close
Gửi bài