Giải bài 3 trang 43 Tập bản đồ Địa lí 12

Giải bài 3 trang 43 tập bản đồ Địa lí 12, Từ bảng số liệu dưới đây, hãy nhận xét cơ cấu trang trại phân theo vùng của nước ta năm 2008.

Quảng cáo

Đề bài

Từ bảng số liệu dưới đây, hãy nhận xét cơ cấu trang trại phân theo vùng của nước ta năm 2008.

- Xử lí số liệu và điền vào bảng dưới đây:

Nhận xét: .................................

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng tính toán và nhận xét/phân tích bảng số liệu.

Lời giải chi tiết

- Xử lí số liệu

Cơ cấu trang trại phân theo vùng của nước ta năm 2008 (%)

Nhận xét:

- Các vùng tập trung nhiều trang trại nhất là đồng bằng sông Cửu Long (47,6%), Đồng bằng sông Hồng (13,2%), Đông Nam Bộ (11,4%).

- Tiếp đến là duyên hải Nam Trung Bộ (8,7%) và Tây Nguyên (7,9%), Bắc Trung Bộ (6,3%), ít nhất là Trung du miền núi Bắc Bộ (4,9%).

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài