Bài 3 trang 23 Tập bản đồ Địa lí 12

Giải bài tập Bài 3 trang 23 Tập bản đồ Địa lí 12. Giải Tập bản đồ và bài tập thực hành Địa lí 12 hay nhất.

Đề bài

Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng dưới cho đúng:

Hiện trạng sử dụng tài nguyên đất Các biện pháp bảo vệ

 

 

Lời giải chi tiết

Hiện trạng sử dụng tài nguyên đất Các biện pháp bảo vệ

- Có khoảng 12, 7 triệu ha đất có rừng che phủ (đạt khảng 40%), chưa đảm bảo cân bằng sinh thái môi trường trong điều kiện địa hình và khí hậu Việt Nam.

- Đất nông nghiệp chỉ đạt 9,4 triệu ha (28,4 %), bình quân đất nông nghiệp chỉ đạt 0,1 ha/người.

- Đất chưa sử dụng còn nhiều (7,2 triệu ha), việc cải tạo và sử dụng còn gặp nhiều khó khăn, diện tích đất đồi núi bị thoái hóa là 5 triệu ha.

- Hiện nay nước ta có khoảng 9,3 triệu ha đất bị đe dọa hoang mạc hóa (28% diện tích đất đai).

- Đối với đất vùng núi:

+ Áp dụng tổng thể biện pháp thủy lợi, canh tác: làm ruộng bậc thang, đào hố vẩy cá, trồng cây theo băng.

+ Biện pháp nông – lâm kết hợp.

+ Bảo vệ rừng, giữ nguồn nước.

- Đối với đồng bằng:

+ Có kế hoạch quản lí chặt chẽ và mở rộng diện tích đất.

+ Thâm canh, canh tác hợp lí, tránh làm đất bị thoái hóa.

+ Chống ô nhiễm đất do chất hóa học, thuốc trừ sâu, nước thải...

Loigiaihay.com