Giải bài 3 trang 18 Tập bản đồ Địa lí 12

Giải bài 3 trang 18 tập bản đồ Địa lí 12, Chúng ta cần làm gì để phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới có hiệu quả và phát triển bền vững?

Quảng cáo

Đề bài

Chúng ta cần làm gì để phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới có hiệu quả và phát triển bền vững?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức ảnh hưởng của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Biện pháp để phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới có hiệu quả và bền vững:

- Cần đa dạng hóa cây trồng vật nuôi.

- Đẩy mạnh thâm canh, tăng vụ, khắc phục tính mùa vụ, tạo nên băng chuyền địa lí.

- Áp dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất, cải tiến giống và phân bón, phát triển dịch vụ nông nghiệp.

- Khai thác hiệu quả, hợp lí các nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài