Giải bài 1 trang 17 TBĐ địa 12

Giải bài 1 trang 17 tập bản đồ Địa lí 12, Hãy điền nội dung thích hợp vào bảng để nêu rõ tính chất và đặc điểm của các thành phần tự nhiên. - Địa hình và đất:

Đề bài

Hãy điền nội dung thích hợp vào bảng để nêu rõ tính chất và đặc điểm của các thành phần tự nhiên.

- Địa hình và đất:

Địa hình Đất
   

- Sông ngòi và sinh vật:

Sông ngòi Sinh vật
   

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức các thành phần tự nhiên khác - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

- Địa hình và đất:

- Sông ngòi và sinh vật:

Loigiaihay.com

?>
Gửi bài tập - Có ngay lời giải