Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 5 Tiếng Anh 7 mới

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 7 mới unit 5

Quảng cáo

UNIT 5. VIET NAM FOOD AND DRINK

(Đồ ăn và thức uống Việt)

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close