Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 3 Tiếng Anh 7 mới

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 7 mới unit 3

Quảng cáo

UNIT 3. COMMUNITY SERVICE

Hoạt động phục vụ cộng đồng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài