Quảng cáo
 • pic

  Soạn bài So sánh (tiếp) - Ngắn gọn nhất

  Soạn Văn lớp 6 ngắn gọn tập 2 bài So sánh (tiếp). Câu 1. Tìm phép so sánh trong khổ thơ sau:

 • pic

  Soạn bài So sánh (tiếp theo)

  Soạn bài So sánh (tiếp theo) trang 41 SGK Ngữ văn 6 tập 2. Câu 2. Hãy nêu những câu văn có sử dụng phép so sánh trong bài Vượt thác. Em thích hình ảnh so sánh nào? Vì sao?

 • Quảng cáo
 • pic

  Soạn bài So sánh trang 41 SGK Văn 6

  1. Các kiểu so sánh, tìm thêm các từ chỉ ý so sánh ngang bằng và không ngang bằng. Đặt câu với một từ chỉ ý so sánh ngang bằng, một từ chỉ ý so sánh không ngang bằng vừa tìm được.