Skills 1 trang 12 Unit 7 Tiếng Anh 7 mới tập 2

Look at the picture. Can you see anything that is dangerous?

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

SKILLS 1

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Task 1. Look at the picture. Can you see anything that is dangerous?

(Nhìn vào tranh. Em có thể thấy điều gì nguy hiểm không?)

Lời giải chi tiết:

Traffic jam: Kẹt xe. 

Yes, there are so many cars and motors on the street. Streets're too crowded and there can be accidents at any time.

(Có. Có quá nhiều xe ô tô và xe máy trên tường. Đường quá đông đúc và có thể xảy ra tai nạn bất cứ khi nào.)

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Task 2. Now match these words to make common expressions

(Bây giờ nối những từ này để làm thành những cụm từ quen thuộc)

1. traffic

 

a. limit

2. zebra

 

b. users

3. road

 

c. license

4. driving

 

d. crossing

5. speed

 

e. of transport

6. railway

 

f. ticket

7. train

 

g. jam

8. means

 

h. station

Can you see any of these things in the picture in 1?

(Bạn có thấy những thứ này ở ảnh 1 không?)

Lời giải chi tiết:

1 - g

traffic jam: kẹt xe

2 - d

zebra crossing: vạch kẻ đường cho người đi bộ

3 - b 

Tạm dịch:người sử dụng đường bộ

4 - c 

driving license: giấy phép lái xe

5 - a 

speed limit: giới hạn tốc độ

6 - h 

railway station: nhà ga xe lửa

7 - f

train ticket: vé xe lửa

8 - e 

means of transport: phương tiện giao thông

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Task 3. Answer the following question.

(Trả lời những câu hỏi sau đây)

When you are a road user, what should you NOT do? 

(Khi bạn là người sử dụng phương tiện đường bộ, bạn không nên làm gì?)

Lời giải chi tiết:

You shouldn’t talk and laugh loudly, look back, go in a red light...

(Bạn không nên nói và cười lớn, nhìn phía sau, vượt đèn đỏ...)

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Task 4. Read the following text and answer the questions below.

(Đọc bài sau và làm những bài tập bên dưới.)

ROAD SAFETY

These are some rules about road safety. It is very important to obey these rules when you use the road.

Pedestrians

1. Always look carefully where you go.

2. Use the pavement or footpath.

3. Walk across the street at the zebra crossing.

4. Wait for the traffic light to turn green before you cross the street.

5. Wear white or light-coloured clothes in the dark.

Drivers

1. Always fasten your seatbelt when you drive.

2. Don't drive if you feel tired or after you drink alcohol.

3. Don't park in front of a zebra crossing.

4. Strictly obey traffic signals.

Cyclists and motorists

1. Always keep both hands on the handle bars.

2. Always wear a helmet when you ride a motorbike.

3. Give a signal before you turn left or right.

4. Use front and back lights at night.

5. Don't carry a passenger in front of you.

Questions:

1. Where should you cross the street?

2. What must one always do when he/she drives?

3. Should one drive after drinking alcohol? Why or why not?

4. What must you do before you turn left or right while driving or riding a motorbike?

5. Why should pedestrians wear light coloured clothes in the dark?

Phương pháp giải:

Tạm dịch bài đọc:

AN TOÀN ĐƯỜNG BỘ

Có vài luật về an toàn đường bộ. Thật quan trọng để tuân theo những luật này khi bạn sử dụng đường bộ.

Người đi bộ

1. Luôn luôn nhìn cẩn thận khi đi.

2. Sử dụng vỉa hè hoặc đường đi bộ.

3. Đi bộ dọc đường ở vạch kẻ đường cho người đi bộ.

4. Chờ đèn giao thông chuyển sang màu xanh trước khi băng qua đường.

5. Mặc quần áo trắng hoặc màu nhạt ở trong tối.

Tài xế

1. Luôn thắt dây an toàn khi lái xe.

2. Không lái xe nếu bạn cảm thấy mệt hoặc sau khi uống rượu.

3. Không đậu xe ở trước vạch dành cho người đi bộ.

4. Nghiêm túc tuân theo tín hiệu giao thông.

Người đi xe đạp và xe máy

1. Luôn luôn giữ hai tay ở trên tay cầm.

2. Luôn luôn đội nón bảo hiểm khi bạn lái xe máy.

3. Đưa ra tín hiệu trước khi bạn rẽ trái hoặc phải.

4. Sử dụng đèn trước và sau vào ban đêm.

5. Không chở theo một hành khách ngồi trước bạn. 

Lời giải chi tiết:

1. We should cross the street at the zebra crossing.

(Bạn nên băng qua đường ở đâu? => Chúng ta nên băng qua đường ở vạch kẻ đường cho người đi bộ.)

2. He/ She must always fasten the seatbelt.

(Một người luôn phải làm gì khi anh ấy/ cô ấy lái xe? => Anh ấy/cô ấy phải luôn thắt dây an toàn.)

3. No, he/ she shouldn’t. Because it is very dangerous. He/ she may cause an accident.

(Một người lái xe sau khi uống rượu có nên không? Tại sao và tại sao không? => Không, anh ấy /cô ấy không nên. Bởi vì rất nguy hiểm. Anh ấy /cô ấy có thể gây tai nạn.)

4. We must give a signal. 

(Bạn phải làm gì trước khi bạn rẽ trái hoặc phải trong khi lái xe hơi hoặc lái xe máy? => Bạn nên đưa ra tín hiệu.)

5. Because the other road users can see them clearly and avoid crashing into them.

(Tại sao khách bộ hành (người đi bộ) nên mặc quần áo màu sáng trong bóng tối?=> Bởi vì những người sử dụng đường bộ khác có thể thấy họ rõ ràng và tránh đâm vào họ.)

Bài 5

Video hướng dẫn giải

Task 5. Class survey. Ask your classmates the question.

(Khảo sát trong lớp. Hỏi bạn học câu hỏi sau.)

How do you go to school every day?

(Mỗi ngày bạn đến trường bằng phương tiện gì?)

Then make a list of the means of transport that is used the most, and used the least.

(Sau đó lập danh sách các phương tiện thì sử dụng nhiều nhất và dùng ít nhất.)

Lời giải chi tiết:

 

MEANS

Name

On foot

 

Bicycle

 

Motorbike

Car

Bus

Train

NAM

x

 

 

x

 

 

NHUNG

 

x

 

 

 

 

HOA

 

 

x

 

 

 

MINH

 

x

 

 

 

 

MAI

 

 

x

 

 

 

KHOA

 

x

 

 

 

 

LAN

 

 

 

 

x

 

The means of transport that is used the most is bicycle.

(Phương tiện giao thông được sử dụng nhiều nhất là xe đạp.)

The means of transport that is used the least is car and bus.

(Phương tiện giao thông được sử dụng ít nhất là xe hơi và xe buýt.)

Bài 6

Video hướng dẫn giải

Task 6. Read the following sentences. In groups, discuss who is using the road safely, and who is acting dangerously. Give reasons.

(Đọc các câu sau đây. Làm theo nhóm, thảo luận với những người sử dụng đường bộ an toàn và những người có những hành động nguy hiểm. Đưa ra lý do.)

1. Hoang is riding a bike, and he is wearing a helmet.

2. Mr Linh is very tired. He is driving home very fast.

3. Mrs Sumato is driving only 200 metres, but she is wearing her seatbelt.

4. Mr Lee is taking his daughter to school on his motorbike. She is sitting in front of him.

5. There is a pavement but Nam is walking at the side of the road towards a zebra crossing.

6. Michelle is cycling to school and she is waving to her friends.

Lời giải chi tiết:

1. Safe (an toàn)

(Hoàng đang đạp xe đạp và anh ấy đang đội mũ bảo hiểm.)

2. Dangerous (nguy hiểm) 

(Ông Linh rất mệt. Ông ấy đang lái xe hơi về nhà rất nhanh.)

3. Safe (an toàn)

(Bà Sumito đang lái xe chỉ 200 mét, nhưng bà ấy đang thắt dây an toàn.)

4. Dangerous (nguy hiểm)

(Ông Lee đang đưa con gái ông ấy đến trường bằng xe máy. Cô ấy đang ngồi phía trước ông ấy.) 

5. Dangerous (nguy hiểm)

(Có một vỉa hè nhưng Nam đang đi bộ ở phần đường phía trước vạch dành cho người đi bộ.)

6. Dangerous (nguy hiểm)

(Michelle đang đạp xe đến trường và bạn ấy đang vẫy tay với bạn của mình.)

Từ vựng

- rules (n): luật lệ

- obey (v): tuân thủ

- carefully (adv): cẩn thận

- pavement (n): vỉa vè

- cross the street: băng qua đường

- turn green: bật đèn xanh

- fastern your seatbell: thắt dây an toàn

- handle bar: tay cầm

- passenger (n): hành khách

- helmet (n): mũ bảo hiểm  

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Unit 7: Traffic - Giao thông
Quảng cáo
list
close
Gửi bài