Quảng cáo
 • pic

  Soạn bài Danh từ - Ngắn gọn nhất

  Soạn Văn lớp 6 ngắn gọn tập 1 bài Danh từ. Câu 1. Hãy xác định danh từ trong cụm danh từ in đậm dưới đây:

 • pic

  Soạn bài Danh từ

  Soạn bài Danh từ trang 86 SGK Ngữ văn 6 tập 1. Câu 1. Liệt kê một số danh từ chỉ sự vật mà em biết. Đặt câu với một trong các danh từ ấy.

 • Quảng cáo
 • pic

  Soạn bài Danh từ trang 86 SGK Văn 6

  1. Hãy liệt kê một số danh từ chỉ sự vật mà em biết. Đặt câu với một trong các danh từ ấy. Ví dụ: xe máy, sách, bút, bàn, bảng,…