Quảng cáo
 • pic

  Soạn bài Con hổ có nghĩa (ngắn gọn)

  Soạn Văn lớp 6 ngắn gọn tập 1 bài Con hổ có nghĩa. Câu 1: Văn bản này thuộc thể văn gì? Có mấy đoạn? Mỗi đoạn nói gì?

 • pic

  Soạn bài Con hổ có nghĩa

  Soạn bài Con hổ có nghĩa trang 141 SGK Ngữ văn 6 tập 1. Câu 4: Truyện Con hổ có nghĩa đề cao, khuyến khích điều gì cần có trong cuộc sống con người?

 • Quảng cáo
 • pic

  Soạn bài Con hổ có nghĩa trang 141 SGK Ngữ văn 6 tập 1

  4. Truyện Con hổ có nghĩa đề cao cách sống nghĩa tình trong cuộc sống của con người. Làm người phải biết giúp đỡ nhau khi hoạn nạn, ngược lại, khi được người khác giúp đỡ phải biết ghi nhớ ơn nghĩa, tìm cách báo đáp ơn nghĩa ấy.