Câu 9 trang 37 VBT Âm nhạc 2 - Cánh diều

Đọc nhạc kết hợp làm ký hiệu bàn tay

Quảng cáo

Đề bài

 Đọc nhạc kết hợp làm ký hiệu bàn tay

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhận biết nốt nhạc sau đó đọc và làm ký hiệu bàn tay

Lời giải chi tiết

Quảng cáo
close