Câu 10 trang 6 VBT Âm nhạc 2 - Cánh diều

Em hãy giúp bạn nhỏ tìm đường đi để lấy được cây sáo

Quảng cáo

Đề bài

 Em hãy giúp bạn nhỏ tìm đường đi để lấy được cây sáo

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát và tìm đường đi, nhớ nhanh mắt

Lời giải chi tiết

Con đường đi để lấy được cây sáo thần là

 

 

 

 

 

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close