Câu 2 trang 8 VBT Âm nhạc 2 - Cánh diều

Hát những câu sau trong bài Em thương thầy mến cô với tốc độ nhanh - chậm khác nhau

Quảng cáo

Đề bài

Hát những câu sau trong bài Em thương thầy mến cô với tốc độ nhanh - chậm khác nhau

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hát những câu sau theo yêu cầu đề bài

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close