Câu 8 trang 41 VBT Âm nhạc 2 - Cánh diều

Đọc 4 nốt nhạc theo ký hiệu bàn tay ở hàng ngang và 1 nốt tự chọn ở hàng dọc

Quảng cáo

Đề bài

 Đọc 4 nốt nhạc theo ký hiệu bàn tay ở hàng ngang và 1 nốt tự chọn ở hàng dọc

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

 Nhận biết nốt và đọc

Lời giải chi tiết

Son - Mi - Son - Mi - Son 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close