Câu 3 trang 35 VBT Âm nhạc 2 - Cánh diều

Hát bài Tình bạn kết hợp gõ thanh phách

Quảng cáo

Đề bài

Hát bài Tình bạn kết hợp gõ thanh phách

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hát kết hợp gõ phách (hoặc vỗ tay nếu không có nhạc cụ)

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close