Câu 1 trang 13 VBT Âm nhạc 2 - Cánh diều

Nối những từ dưới đây vào dấu...cho phù hợp với lời bài hát Lớp chúng ta đoàn kết, rồi hát câu hát này

Quảng cáo

Đề bài

Nối những từ dưới đây vào dấu...cho phù hợp với lời bài hát Lớp chúng ta đoàn kết, rồi hát câu hát này

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nghe bài hát, sau đó nối những từ dưới vào cho phù hợp, rồi hát câu hát ấy

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close