Câu 2 trang 24 VBT Âm nhạc 2 - Cánh diều

Hát những câu sau trong bài Bắc kim thang với tốc độ nhanh - chậm khác nhau

Quảng cáo

Đề bài

Hát những câu sau trong bài Bắc kim thang với tốc độ nhanh - chậm khác nhau

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hát với tốc độ khác nhau

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close