Câu 5 trang 26 VBT Âm nhạc 2 - Cánh diều

Nối lời ca ở 2 cột cho phù hợp với lời của bài Cái bống

Quảng cáo

Đề bài

Nối lời ca ở 2 cột cho phù hợp với lời của bài Cái bống

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhớ lại lời bài hát và nối

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close