Câu 8 trang 11 VBT Âm nhạc 2 - Cánh diều

Thực hiện đều đặn động tác vỗ tay và vỗ tay xuống đùi theo một trong những tốc độ: rất chậm, chậm, trung bình, nhanh

Quảng cáo

Đề bài

Thực hiện đều đặn động tác vỗ tay và vỗ tay xuống đùi theo một trong những tốc độ: rất chậm, chậm, trung bình, nhanh

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vỗ tay theo một trong những tốc độ trên

Lời giải chi tiết

Thực hiện
Loigiaihay.com

Quảng cáo
close