Câu 6 trang 40 VBT Âm nhạc 2 - Cánh diều

Nối tên nốt nhạc với ký hiệu bàn tay tương ứng

Quảng cáo

Đề bài

Nối tên nốt nhạc với ký hiệu bàn tay tương ứng

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nối tên nốt nhạc với ký hiệu bàn tay tương ứng 

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close