Câu 3 trang 9 VBT Âm nhạc 2 - Cánh diều

Viết lời ca vào chỗ….cho phù hợp với bài hát Lời cô

Quảng cáo

Đề bài

Viết lời ca vào chỗ….cho phù hợp với bài hát Lời cô

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết lời ca vào chỗ trống

Lời giải chi tiết

Lời cô làn gió mát, 

Mang ước mơ bay xa

Lời cô là tia nắng

Cho cuộc đời nở hoa.

Lời cô dòng suối mát

Mang nước trôi hiền hòa

Lời cô ngàn tiếng hát

Mang tình mẹ bao la

Loigiaihay.com


Quảng cáo
close