Câu 4 trang 39 VBT Âm nhạc 2 - Cánh diều

Hát bài Chú ếch con kết hợp thực hiện động tác tay chân

Quảng cáo

Đề bài

Hát bài Chú ếch con kết hợp thực hiện động tác tay chân

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hát kết hợp thực hiện động tác tay chân

Lời giải chi tiết

Các em tự thực hiện

Quảng cáo
close