Câu 3 trang 25 VBT Âm nhạc 2 - Cánh diều

Hát bài Bắc kim thang kết hợp gõ chuông

Quảng cáo

Đề bài

Hát bài Bắc kim thang kết hợp gõ chuông

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hát kết hợp gõ chuông

Lời giải chi tiết

Quảng cáo
close