Câu 5 trang 5 VBT Âm nhạc 2 - Cánh diều

Viết tên nốt nhạc vào chỗ … cho phù hợp với ký hiệu bàn tay

Quảng cáo

Đề bài

Viết tên nốt nhạc vào chỗ … cho phù hợp với ký hiệu bàn tay

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhớ lại ký hiệu nốt nhạc bàn tay và hoàn thành chỗ trống

Lời giải chi tiết

1. Đô

2. Rê

3. Mi 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close