Câu 10 trang 37 VBT Âm nhạc 2 - Cánh diều

Em hãy tự đánh giá về kết quả học tập của mình trong chủ đề 7: Tình bạn

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy tự đánh giá về kết quả học tập của mình trong chủ đề 7: Tình bạn 

 

Tiêu chí

Mức độ

Tốt

Khá

Trung bình

Hát

Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái.

 

 

 

Hát rõ lời và thuộc lời, duy trì được tốc độ ổn định.

 

 

 

Biết hát với các hình thức đơn ca, song ca, tốp ca, đồng ca.

 

 

 

Biết hát kết hợp gõ đệm, vận động đơn giản hoặc trò chơi.

 

 

 

Nghe nhạc

Biết lắng nghe và vận động cơ thể hoặc gõ đệm phù hợp với nhịp điệu.

 

 

 

Hát lại được những câu em nhớ.

 

 

 

Nhạc cụ

Biết chơi nhạc cụ đúng tư thế và đúng cách.

 

 

 

Thể hiện đúng trường độ các mẫu tiết tấu, duy trì được tốc độ ổn định.

 

 

 

Biết sử dụng nhạc cụ để đệm cho bài hát

 

 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tự đánh giá theo cảm nhận của em về những gì em làm tốt hoặc chưa tốt

Lời giải chi tiết

 

Tiêu chí

Mức độ

Tốt

Khá

Trung bình

Hát

Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái.

 x

 

 

Hát rõ lời và thuộc lời, duy trì được tốc độ ổn định.

 

 x

 

Biết hát với các hình thức đơn ca, song ca, tốp ca, đồng ca.

 x

 

 

Biết hát kết hợp gõ đệm, vận động đơn giản hoặc trò chơi.

 

 x

 

Nghe nhạc

Biết lắng nghe và vận động cơ thể hoặc gõ đệm phù hợp với nhịp điệu.

 x

 

 

Hát lại được những câu em nhớ.

 

 x

 

Nhạc cụ

Biết chơi nhạc cụ đúng tư thế và đúng cách.

 

 x

 

Thể hiện đúng trường độ các mẫu tiết tấu, duy trì được tốc độ ổn định.

 

 x

 

Biết sử dụng nhạc cụ để đệm cho bài hát

 x

 

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close